top of page

wood

Verden er et livsfarlig sted, nådeløs og vakker. Mennesket har til alle tider hatt mye nytte og glede av å drepe trær. Bringe suset fra trekronene til opphør, og behandle virket i samhandling med tørkeprossessen. Et tørt trestykke avgir en annen lyd enn et ferskt og vått,- om man trommer på det med fingrene.

Min tendens som menneske har som regel vært å rømme til skogs eller opp mot fjellene. Til steder hvor sneen demper alle lyder vinterstid, hvor reint kaldt vann pipler frem av jorda, hvor mygg, ørret og fotosyntesen regjerer vår, sommer og høst. Mens verden rundt meg synes besatt av å bore seg ned i jorda i frenetisk jakt på råstoff til rikdom og teknologiske fremskritt i tidsnød,- er jeg blitt sittende der borte i skogkanten(skuende inn i horisonten) med en kniv i hånda mens jeg venter på at trevirket i disse merkelige utskuddene jeg finner på mine vandringer skal tørke sånn passelig. Før jeg kan skjære bort det ytre og det indre, stoppe forråtnelsesprossessen og dyrke overflaten. - EBL

108 treobjekter, 2006-09

The world is a perilous place, ruthless and beautiful. Man has through all times had the use and the pleasure in killing trees. To bring the rustling of the leaves to a halt, and work the wood in cooperation with the drying prossess. A dry piece of wood gives a different sound than a fresh cut one, - if you tap your finger on it.

 

My tendency as a human being has for the most been to escape into the woods or towards the mountains. To places where the snow soften all sounds in winter time, where pure fresh water trickles from the ground, where mosquitos, trout and the photosynthesis rules spring, summer and fall. While the world around me seems obsessed with digging into the earth and oceans in a frenetic hunt for raw materials, financial wealth and technological progress under the pressure of time,- I have been sitting there at the edge of the woods, viewing the horizon, knife in hand while I'm waiting for the wood in those strange knots I find on my wanderings to dry up, before I cut away the unecessary outside and inside, stop the rot and cultivate the surface. -EBL

Foto: Kjell Ove Storvik

Bjørk, h 48 cm, 2015

Bjørk, h 21 cm

Pine, h 19 cm

Bjørk, 2015

bottom of page